Házirend - Reptér szabályok
   

HÁZIREND A BUDAÖRSI REPÜLŐTÉREN

Az ingatlan tulajdonosa: A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban tulajdonos)

Az ingatlan kezelője: Aeroglobe Kft. (továbbiakban Üzemeltető)

Az ingatlan őrzéséről gondoskodik: Valton Security Kft.

Nyitva tartás

A repülőtér minden nap 08:00-tól napnyugtáig, de legkésőbb 20:00-ig látogatható. A repülőtéren, a nyitvatartási időn kívül bent tartózkodni, csak az Üzemeltetővel előzetesen egyeztetett időpontban lehet. Időpontkérés telefonon: munkanapokon 09:30-15:30-ig, Telefonszám: +36/20 777-9123

A Budaörsi repülőtér területére be-, és kilépni csak az erre kijelölt helyen, a főbejáraton lehet!

Fényképezni, filmezni a reptér területén kizárólag a magánszemélyek személyiségi jogainak maximális betartásával, kizárólag MAGÁNCÉLRA lehet. A felvételeken estlegesen szereplő személyekről a reptéren dolgozó vállalkozásokról és a légi járművekről (a lajstromjel és egyedi azonosításra alkalmas részek kitakarása nélkül) fényképet vagy videofelvételt a közösségi-, és képmegosztó oldalakon, elektronikus vagy nyomtatott sajtóban megjelentetni szigorúan TILOS!

A repülőtér munka-, és üzemi területeire (Hangár, Fogadó ház, Forgalmi épület emeleti része) látogatóknak, vendégeknek és utasoknak belépni TILOS! Kivételt képez a munka-, és üzemi területre való belépés tiltása alól az Üzemeltető által beosztott vagy szerződésben álló kísérővel és előre egyeztetett időpontban történő belépés valamint a Forgalmi épület látogatása sétarepülés megrendelési célzattal. (213-as iroda)

Ügynöki tevékenységet a Budaörsi reptéren folytatni TILOS!

Dohányozni a repülőtér területén kizárólag az erre a célra táblával kijelölt helyeken lehet.

A Budaörsi repülőtér területére alkoholt, kábítószert, üvegtárgyat, szúró-, és vágóeszközt, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban - jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben - meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni TILOS.

A Budaörsi repülőtér területén és épületeiben 18 éven aluli személynek kísérő nélkül tartózkodni TILOS!

A Budaörsi repülőtér területén tartózkodó köteles távol tartani magát minden olyan magatartástól, amely alkalmas lehet arra, hogy mások életét, testi épségét vagy személyiségi jogait megsértse, illetve, hogy nekik vagyoni kárt okozzon. A 112-es számon bejelentett eseményről késedelem nélkül szükséges értesíteni az Üzemeltetőt a +36/20 777-9123 telefonszámon Az értesítés elmulasztásából eredő esetleges károkért a bejelentőt terheli a felelősség.

A Budaörsi repülőtér területére állatot bevinni TILOS! Kivételt képez a tilalom alól az alábbi feltételek együttes megléte esetén az érvényes oltási bizonyítvánnyal, egy évnél nem régebbi veszettség elleni oltással, mikro chippel rendelkező, a látogatás ideje alatt pórázon tartott, szájkosarat viselő kutya. A repülőtérre kutyával érkező Látogató tudomásul veszi, hogy a háziállatot higiénikus, megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani. A Budaörsi repülőtér Üzemeltetője egy adott állat beengedését szubjektív okokra való hivatkozással a fenti feltételek együttes megléte ellenére is megtagadhatja.

A Budaörsi repülőtéren és annak légterében drónt reptetni - függetlenül attól, hogy a reptetés a reptér területén vagy azon kívül kezdődött - hatóságilag TILOS és szabálysértési eljárást von maga után!

A Budaörsi repülőtér területére gépkocsival érkező látogatók részére a főbejárattal szembeni parkoló van kijelölve. A sorompóval védett útszakaszokat és kijelölt parkolókat csak az Üzemeltetővel előzetesen kötött megállapodás birtokában - behajtási engedéllyel - lehet használni. A behajtási engedély nem biztosít jogosultságot a Hangár előtti üzemi területre való behajtáshoz! A Repülőtér területén a KRESZ szabályainak betartásával és max. 10km/h sebességgel, a légi jármű forgalom legkisebb zavarása nélkül szabad közlekedni.

Az Üzemeltető és a Budaörsi reptér biztonságáért felelős szervezet munkatársai jogosultak a sorompóval védett területre érkező és onnan távozó gépjárművet és annak szállítmányát ellenőrizni.

A területre való belépéssel a látogató elfogadja és magára nézve kötelezően vállalja a jelen házirendben foglalt szabályok betartását.

Jelen házirend visszavonásig érvényes.

.

 
         
 
Minden jog fenntartva! © 2006-2019 Budaörsi Repülőtér
Az oldalt készítette: DesignAir